Gradient
​VISA THẾ GIỚI 24H
​IMMIGRATION OFFICE

Service Areas:

🏪 Văn phòng tại Việt Nam - Viettel Building, ​285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

🗽 Văn phòng tại Mỹ :  4605 Barranca Pkwy, Suite 101G Irvine, CA 92604
🗽 Văn phòng tại Canada :  5000 Kingsway, Burnaby, BC, Canada.
🗽 Văn phòng tại Ireland: Office 33, 38-39 Baggot Street Lower, Dublin 2, Ireland

🗽 Văn phòng tại UK : Third Floor, 207 Regent Street, London, United Kingdom, W1B 3HH

🗽 Văn phòng tại Portugal: Avenida D. João II, Edifício Expo 98, Porta 1.07.2.1, Piso 0, 1998-014 Lisboa

🗽 Văn phòng tại Malta, Spain, Greece, Cyprus

Contact us:

🏪 visathegioi24h@gmail.com

0901-881-889

Wave
Image by Ferdinand Stöhr

© 2012 by Visa The Gioi 24h. 

  • facebook
  • twitter
  • youtube