🗽 1900-299-227

 • White Facebook Icon

Find us on Facebook

Image by Dimitry Anikin
USCIS_LR.jpeg
124141-removebg-preview.png

Chương trình định cư Mỹ cho du học sinh thông qua thư bảo lãnh của doanh nghiệp Mỹ  (ESP)

Green Card

Thẻ xanh thành công mới 2021

Định cư Mỹ vĩnh viễn cho du học sinh

Thẻ xanh thành công mới 2021

ESP 03-09-2021.jpg

March 09, 2021

Hồ sơ thành công mới
9:00 am

Du học sinh Mỹ (F1) được 1 công ty tại bang GEORGIA, Mỹ đứng ra bảo lãnh thông qua chương trình thư bảo lãnh định cư được thực hiện bởi công ty Visa Thế Giới 24h. Tiến trình nhận thẻ xanh được thực hiện như sau:

 1. ​Ngày bắt đầu thực hiện hồ sơ: 20/09/2019

 2. ​Nhận giấy chứng nhận của sở lao động Mỹ ( : 08/03/2020

 3. Nhận giấy chấp thuận hồ sơ bảo lãnh: 06/07/2020

 4. Nhận work permit đi làm cho công ty bảo lãnh: 11/09/2020 

 5. ​Được chấp thuận thẻ xanh: 09/03/2021

USA-6 copy.png

Visa Thế Giới 24h

🗽 1900-299-227

z2743031345442_9700633efd2c7363c5d98a9e1b6fad85.jpg

May 12, 2021

Hồ sơ thành công mới
9:00 am

Du học sinh Mỹ (F1) được 1 công ty tại bang ILLINOIS, Mỹ đứng ra bảo lãnh thông qua chương trình thư bảo lãnh định cư được thực hiện bởi công ty Visa Thế Giới 24h. Tiến trình nhận thẻ xanh được thực hiện như sau:

 1. ​Ngày bắt đầu thực hiện hồ sơ: 01/06/2019

 2. ​Nhận giấy chứng nhận của sở lao động Mỹ : 15/01/2020

 3. Nhận giấy chấp thuận hồ sơ bảo lãnh: 17/05/2020

 4. Nhận work permit đi làm cho công ty bảo lãnh: 23/02/2020 

 5. ​Được chấp thuận thẻ xanh: 18/08/2021

USA-6 copy.png

Visa Thế Giới 24h

🗽 1900-299-227

visa-the-gioi-24h_orig.jpg

Service Areas:

🏪 Văn phòng tại Việt Nam - Viettel Building, ​285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

🗽 Văn phòng tại Mỹ :  4605 Barranca Pkwy, Suite 101G Irvine, CA 92604
🗽 Văn phòng tại Canada :  5000 Kingsway, Burnaby, BC, Canada.

🗽 Văn phòng tại UK : Third Floor, 207 Regent Street, London, United Kingdom, W1B 3HH

🗽 Văn phòng Ireland, Portugal, Malta, Spain, Greece, Cyprus, 

Contact us:

🏪 info@visathegioi24h.com

canada.png
USA-2 copy.png
USA-4 copy.png
USA-5 copy.png