info@visathegioi24h.com

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

W-USA.png

Theo luật định cư Mỹ, những chương trình định cư Mỹ để bạn có được thẻ xanh (Thường trú nhân Mỹ) để định cư tại Hoa Kỳ bao gồm: thẻ xanh thông qua việc bảo lãnh gia đình (Green Card through family), Thẻ xanh thông qua một công việc (Green Card through a job), Thẻ xanh thông qua tị nạn (Green Card through family Refugee) và một số diện đặc biệt khác.

​Theo đó thẻ xanh thông qua việc làm hay theo diện công ty bảo lãnh (Green Card through a job) là chương trình định cư tốt nhất giành cho du học sinh đang theo học tại Mỹ. Giúp cho du học sinh Mỹ dễ dàng định cư vĩnh viễn và có cơ hội phát triển tại Mỹ !