info@visathegioi24h.com

0901-881-889

  • White Facebook Icon

​Chương trình định cư Hy Lạp

Find us on Facebook

Image by Arthur Yeti
124141-removebg-preview.png

Greece (EU)

Permanent Presidence

Chương trình đầu tư định cư Hy Lạp " Sở hữu 26 thẻ xanh Châu Âu "

Chương trình đầu tư định Cư Hy Lạp được chính phủ Hy Lạp ban hành và giới thiệu năm 2013 và dự kiến kết thúc vào năm 2022 nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có quyền cư trú taị Hy Lạp bằng cách đầu tư vào các dự án nhà ở được chính phủ phê duyệt. Hy Lạp cung cấp một lộ trình cư trú đơn giản, không yêu cầu thời gian lưu trú tối thiểu​. Quá trình nộp đơn nhanh chóng với nhiều cơ hội để xin quốc tịch sau một thời gian nhất định.

Chương trình đầu tư định cư Hy Lạp với chi phí tốt nhất Châu Âu sở hữu nhiều ưu điểm thỏa mãn hầu hết yêu cầu cơ bản của nhà đầu tư như thời gian xử lý hồ sơ ngắn với khả năng thành công chắc chắn, định cư và nhận quốc tịch cho cả gia đình nhiều thế hệ, nhận nhiều chính sách ưu tiên về môi trường kinh doanh, thuế phí, cơ hội tiếp cận phúc lợi y tế, giáo dục..

  Định cư Úc   January 14, 2015

  Định cư Úc   January 14, 2015

Bảo lãnh Đồng Tính 

Image by In Lieu & In View Photography

  Định cư Úc   January 14, 2015

Bảo lãnh Hôn phu - Hôn thê

Image by Carly Rae Hobbins

  Định cư Úc   January 14, 2015

Chương trình định

Image by Євгенія Височина
Family Portrait

Bảo lãnh cha mẹ đi Úc

  Định cư Hy Lạp   January 14, 2015

Family Portrait

Bảo lãnh con đi Úc

  Định cư Úc   January 14, 2015

Family Portrait

Bảo lãnh anh chị em

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Name, Title

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

​Quy Trình

Các bước chính trong tiến trình hồ sơ chương trình định cư Hy Lạp.

Turkey Map.png

01

Prepare documents

Ký hợp đồng, Chọn bất động sản mong muốn đầu tư và chuẩn bị hồ sơ định cư

Thời gian 2-4 tuần

02

Submit residency application

Nộp hồ sơ cho sở Di Trú Hy Lạp và nhận giấy xanh định cư luôn tại Hy Lạp.

Thời gian 8-12 tuần

03

Receive residence permit

Có thư chấp thuận của sở di trú và nhận thẻ xanh định cư vĩnh viễn.

Thời gian 4-6 tuần

greek

Maya Nelson Headshot

Visa
Immigration

​Visa Thế Giới 24h

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!