IRELAND_edited.jpg
IRELAND 1.jpg
IRELAND%201_edited.jpg
Image by Nils
Image by Dan Freeman
Image by Ferdinand Stöhr

January 14, 2017

Chương trình định cư là gì ?

9:00 am

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content. Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

E2 Visa

Chương trình đi Mỹ kinh doanh giành cho các nước hiệp ước với Mỹ

  hot    January 14, 2017

L1 Visa

Chương trình định cư Mỹ theo diện doanh nhân và kinh doanh tại Mỹ

January 14, 2017

IF VISA

Chương trình định cư giành cho người có người thân bảo lãnh

January 14, 2017

EB Visa

Chương trình định cư giành cho người không có người thân bảo lãnh

  vip    June 12, 2015

IRELAND 2.jpg
Ireland

IRELAND

“Một đất nước còn tốt hơn cả Mỹ, với hàng loạt chỉ số vượt Mỹ như GDP đầu người, quyền lợi passport, Chỉ số an ninh, an sinh xã hội và các chỉ số khác.”

Xen thêm
Image by Nils
Greece

HY LẠP

“Với việc đầu tư sở hữu nhà trị giá 250,000 Euro, nhà đầu tư được phép định cư và tư do di chuyển trong 28 nước Châu Âu mà không cần visa.”

Xen thêm
Ảnh chụp Màn hình 2020-09-01 lúc 12.46.1
Turkey

TURKEY

“Chỉ với việc sở hữu nhà trị giá từ 250,000 USD, các bạn đã sở hữu ngay quốc tịch tại Châu Âu. Chương trình an toàn và được lựa chọn nhiều nhất năm 2020.”

Xen thêm
Sydney%2C%20Opera%20House%20during%20day

E2 Visa

Chương trình đi Mỹ kinh doanh giành cho các nước hiệp ước với Mỹ

L1 Visa

Chương trình định cư Mỹ theo diện doanh nhân và kinh doanh tại Mỹ

IF VISA

Chương trình định cư giành cho người có người thân bảo lãnh

Image by bantersnaps

E2 Visa

Chương trình đi Mỹ kinh doanh giành cho các nước hiệp ước với Mỹ

L1 Visa

Chương trình định cư Mỹ theo diện doanh nhân và kinh doanh tại Mỹ

IF VISA

Chương trình định cư giành cho người có người thân bảo lãnh

​  ĐỊNH CƯ MỸ   

E2 Visa

Chương trình đi Mỹ kinh doanh giành cho các nước hiệp ước với Mỹ

  hot    January 14, 2017

L1 Visa

Chương trình định cư Mỹ theo diện doanh nhân và kinh doanh tại Mỹ

January 14, 2017

IF VISA

Chương trình định cư giành cho người có người thân bảo lãnh

January 14, 2017

EB Visa

Chương trình định cư giành cho người không có người thân bảo lãnh

  vip    June 12, 2015

EB Visa

Chương trình định cư giành cho người không có người thân bảo lãnh

  vip    June 12, 2015

EB Visa

Chương trình định cư giành cho người không có người thân bảo lãnh

  vip    June 12, 2015

TESTIMONIALS

“DOUBLE CLICK HERE OR CLICK EDIT TEXT TO ADD SOME POSITIVE FEEDBACK ABOUT YOUR SERVICES"

NAME / JOB / TITLE

“DOUBLE CLICK HERE OR CLICK EDIT TEXT TO ADD SOME POSITIVE FEEDBACK ABOUT YOUR SERVICES"

NAME / JOB / TITLE