124141-removebg-preview.png

U.S VISA & IMMIGRATION

Chương trình định cư Mỹ

Image by Nik Shuliahin

EB5 VISA

Chương trình đầu tư định cư cho cả gia đình dành bằng cách đầu tư gián tiếp vào các dự án theo yêu cầu của Mỹ hoặc đầu tư trực tiếp và tự quản lý điều hành dự án.

Working Together

​Chương trình định cư dành cho những nhân viên tài năng, nhân viên tay nghề cao hoặc lao động phổ thông được công ty tại Mỹ tuyển dụng và bảo lãnh.

Image by Ferdinand Stöhr

E2 VISA

Chương trình đến Mỹ kinh doanh bằng cách lấy quốc tịch các nước có hiệp ước kinh doanh với Mỹ như Turkey để xin visa E2 đến Mỹ nhanh chóng, an toàn.

Happy Family in the Park

Các diện bảo lãnh gia đình phổ biến tại Mỹ: Bảo lãnh cha mẹ, Bảo lãnh con cái, Bảo lãnh anh chị em, Bảo lãnh vợ chồng, Bảo lãnh hôn phu hôn thê, Bảo lãnh đồng tính.

Image by Julius Jansson

L1 VISA

Bạn là nhân viên của một công ty quốc tế được công ty tạm thời luân chuyển đến chi nhánh chính, chi nhánh hoặc công ty con của cùng một công ty tại Hoa Kỳ.

Image by Євгенія Височина

​Để bảo lãnh bạn đời đến Mỹ bạn có thể mở hồ sơ bảo lãnh theo các diện : Bảo lãnh vợ chồng, Bảo lãnh hôn phu hôn thê, Bảo lãnh đồng tính (Nam bảo lãnh nam, Nữ bảo lãnh nữ)

hãy nói cho chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm
Tell us about your project today.