Các hình thức đầu tư định cư Hy Lạp

1. Đầu tư bất động sản

Với hình thức này, đương đơn có thể:

  • Chỉ cần đầu tư vào bất động sản bất kì tại Hy Lạp có giá trị tối thiểu 250.000 EUR.

  • Thuê khách sạn hoặc nhà ở trong tối thiểu 10 năm (Điều 8 Luật 4000/2001).

2. Góp vốn

Khoản góp vốn với giá trị tối thiểu là 400.000 EUR vào một công ty có trụ sở hoặc trụ sở đăng ký tại Hy Lạp theo nhiều hình thức để đầu tư trực tiếp vào Hy Lạp.


3. Đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu chính phủ

Mua trái phiếu chính phủ Hy Lạp với giá trị tối thiểu là 400.000 EUR và thời hạn còn lại ít nhất ba năm tại thời điểm mua. Mua cổ phiếu, trái phiếu công ty và / hoặc trái phiếu chính phủ Hy Lạp với giá trị mua lại tối thiểu là 800.000 EUR. Hoặc một số hình thức đầu tư cổ phiếu, trái phiếu khác.


4. Chuyển nhượng vốn

Nhà đầu tư có thể gửi tiền có kỳ hạn ít nhất 1 năm với giá trị tối thiểu 400.000 EUR vào một tổ chức tín dụng tại Hy Lạp, có yêu cầu gia hạn.


Qua các hình thức trên, Visa Thế Giới 24h nhận thấy hình thức đầu tư vào bất động sản là an toàn, ít rủi ro và sinh lợi nhuận nhiều nhất! Khi đầu tư vào bất động sản, đương đơn được tự do chọn bất động sản theo ý thích, làm chủ vĩnh viễn và toàn quyền ở hay cho thuê, kinh doanh tự do.


Bên cạnh đó, hình thức đầu tư bất động sản giúp đương đơn và gia đình mở ra con đường chính thức trở thành công dân EU nhanh và giá trị thấp nhất trong tất cả các hình thức lẫn gói bất động sản giữa các quốc gia khác trong EU có chương trình Golden Visa.


Tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư bất động sản đổi thẻ cư trú Hy Lạp ngay!1 view0 comments