Turkey-5.png

info@visathegioi24h.com

0901-881-889

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

124141-removebg-preview.png

Turkey Citizenship 

Chương Trình Quốc Tịch Châu Âu Duy nhất (EU)

Chương trình đầu tư định cư Turkey được chính phủ ban hành và giới thiệu năm 2012 và dự kiến kết thúc vào năm 2021 nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có quyền trở thành công dân của Turkey bằng cách đầu tư vào các dự án nhà ở được chính phủ phê duyệt. Chương trình Turkey Citizenship là chương trình định cư sở hữu quốc tịch tại Châu Âu duy nhất còn lại trên thế giới, 

Chương trình được chính phủ điều chỉnh chi phí đầu tư sở hữu nhà từ 1 triệu đô Mỹ xuống chỉ còn $250,000, tức chi phỉ chỉ bằng 1/10 chi phí của các chương trình đầu tư sở hữu quốc tịch Châu Âu cũ. Ngay lập tức chương trình định cư Turkey Citizenship trở thành chương trình thu hút vốn đầu tư hàng đầu thế giới chỉ trong 3 tháng năm 2020.