AUSTRALIA VISA & IMMIGRATION

Các chương trình định cư tại Úc phổ biến

​Chương trình định cư dành cho các doanh nhân Việt Nam có tải sản tối thiểu 800,000 AUD muốn mở công ty kinh doanh tại Úc.

Chương trình định cư dành cho doanh nhân tài năng, có tài sản tối thiểu 1,5 triệu AUD và doanh thu đạt 3 triệu AUD. Cả gia đình sẽ nhận thẻ xanh ngay tại Việt Nam. 

​Chương trình đầu tư trái phiếu chính phủ và định cư cho cả gia đình, dành cho các doanh nhân Việt Nam có kinh nghiệm quản lý và tài sản từ 2 triệu AUD trở lên.

Các diện bảo lãnh gia đình phổ biến tại Mỹ: Bảo lãnh cha mẹ, Bảo lãnh con cái, Bảo lãnh anh chị em, Bảo lãnh vợ chồng, Bảo lãnh hôn phu hôn thê.

​Chương trình đầu tư trái phiếu chính phủ và định cư cho cả gia đình, dành cho các doanh nhân Việt Nam có kinh nghiệm quản lý và tài sản từ 10 triệu AUD trở lên.

​Để bảo lãnh bạn đời đến Mỹ bạn có thể mở hồ sơ bảo lãnh theo các diện : Bảo lãnh vợ chồng, Bảo lãnh hôn phu hôn thê, Bảo lãnh đồng tính.

Hãy nói cho chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm
Tell us about your project today.